onsdag 9. april 2008

Nye familiekonsetellasjoner krever nytenkning

Vi hører ofte at samfunnet er i stadig endring:

1. Hva betyr det?
Samfunnet endrer seg hele tiden. Før var storfamilien vedig vanlig. Her bodde det ofte tre generasjoner, og de bodde som oftest rundt et produksjonsfelleskap. Men det var da industrialiseringen på 1800-tallet tok overhånd at kjernefamilien ble mer og mer vanlig. En kjernefamilie består av en mor og far og som regel 2 barn.
I dag har vi også masse ny teknologi som hjelper oss overalt. Fly, tog, buss, internett osv.. Mye av dette hadde vi ikke før i tiden.

2. Lag en liste over ting som har endret seg siden du var liten.
- Internett
- Mobiltelefoner var ikke så veldig vanlig før, men i dag har stort sett ALLE husstander mobiltelefoner.
- Transporten har endret seg masse. Nå går det fly hele tiden, og tog i massevis. Før var det veldig vanlig med trikk og t-bane.
- Moten har også forandret seg veldig masse. Nå er det veldig mange fler butikker enn det var før i tiden, og alle har forskjellige stiler.

onsdag 26. mars 2008

Brukermedvirkning

Gjør rede for hva brukermedvirkning betyr når du arbeider i:

- Barnehage:
Brukermedvirkning i barnehage vil si at barna skal selv få mulighet til å gi uttrykk for hvordan dems syn på hverdagen er. Dette kommer helt ann på barnets alder og modningsnivå. Man gir barnet mulighet til medvirkning ved at vi som voksne oppmuntrer barna til å gi uttrykk for tankene og meningene dems.
Ved å gjøre dette vil det skape en bedre relasjon mellom deg og barnet, altså hvordan dere skal forholde dere til hverandre. Det er viktig som voksen at man er flinke til å lytte og har en god samtale med barnet, for det vil motivere barnet enda mer til å påvirke sin egen hverdag.
At barnets meninger og tanker blir hørt og at de skal føle anerkjennelse er veldig viktig for barnet og deres medbestemmelse.

- Skole:
At barna lager klasseregler er er bra måte hvor barna kan få være med å bestemme selv hvilke regler som skal skrives opp. Det er viktig at alle elevene blir inkludert og at de får være med på planlegging av undervisning og aktiviteter. Dette kan gjøres ved at de er flinke til å diskutere i klassen for å finne gode løsninger.

- Ungdomsklubb
I en ungdomsklubb eller fritidsklubb vil brukermedvirkning si at barna skal få være med å bestemme hvordan typer aktiviteter de skal ha, ulike konserter osv.. Det er mange måter å ha en form for avstemning i ungdoms-/fritidsklubber. F.eks spørreundersøkelser og brukerundersøkelser. Her får ungdommene kommet med tilbud selv, men det er de voksne som har kontrollen.
En annen måte å la ungdommene få bestemme på kan være å opprette et styre, eller ha et allmøte eller snakke til klubben direkte. Gjennom dette kan de selv få ansvar ved planlegging og gjennomføring av aktiviteter eller arrangementer. Ungdommene får bestemme det meste selv når de er såpass store.


onsdag 27. februar 2008

Kommunikasjon og Samhandling

1. Hvilke sosiale ferdigheter har personer med god sosial kompetanse?

De personene med god sosial kompetanse får disse sosiale ferdighetene:
- Emptai og rolletaking:
Empati vil si at du har evnen til å sette deg inn i andres situasjon og hvordan de har det. Rolletaking vil si at du er flink til å foreslå roller til leken. Men du skal ofte være flink til å åpne opp slik at andre også kan komme med idèer og forslag.
- Prososial atferd:
Prososial atferd handler om å gjøre noe godt for andre. At du er flink til å gi andre ros når de har gjort noe bra, og ikke la noen være utenfor i leker, at man er flink til å inkludere alle. Folk med prososial atferd viser veldig tydelig at den er glad i andre rundt seg.
Samarbeid:
Samarbeidsferdigheter vil si at man skal kunne dele og hjelpe andre. Å samarbeide vil også si at man skal kunne være positiv til nye aktiviteter, uten å protestere for mye. En god samarbeidspartner er flink er flink til å samarbeide med alle slags mennesker, holde det den lover osv..
Selvkontroll:
Selvkontroll vil si evnen vår til å ta hensyn til andre. At vi har selvkontroll betyr også at vi klarer å vente på tur og er flinke til å takle konflikter.
Selvhevdelse:
Selvhevdelse vil si at vi skal klare å si NEI hvis det er noe vi ikke vil, takle gruppepress.
Det vil også bety at du tør å delta i leker og tør å spørre om lov til og være med.
Ansvarlighet:
Det er viktig å gi barn ansvarlighet, f.eks ved rollerspill, da kan du gi en av barna oppgave om å fordele roller til de andre. Ansvarlighet betyr også evnen til å vise respekt for egne og andres eiendeler.
Lek, glede og humor:
Lek er viktig for alle barn. De sies at vi ikke klarer oss uten lek. Gjennom lek lærer barnet evnen til åpenhet for andres forslag, innspill og idèer. Barnet lærer også å være fleksibel og det styrker fantasien dens.

2. Fortell om et gruppearbeid du har deltatt i som fungerte godt. Beskriv hvorfor denne gruppen fungerte godt?

Jeg skal fortelle om POD prosjektet vi hadde. Gruppen fungerte veldig bra sammen, vi hadde det kjempe gøy selv om vi fokuserte mye på oppgaven også. Alle ble fort enige om hva vi skulle ha om, og det var ingen negative reaksjoner. Alle støttet hverandre, vi hjalp hverandre hele tiden hvis noen sto fast. Jeg tror det også har mye å si at vi kjenner hvernadre såpass godt fra før av. Vi respekterte hverandres innslag og kommenterte og utfylte hverandre bra :)
Filmingen var morsom, alle filmet alle, det var ingen som var utenfor der heller. Vi var flinke til å gi hverandre ros og en klapp på skulderen. Det var mye latter med!

3. Hvilke verdier og normer er det viktig at en arbeidsgruppe har?

Det er viktig at en arbeidsgruppe har bra samarbeidsvilje. De må ha respekt å kunne stole på hverandre. Dette er viktig for at alle skal bli inkludert, ingen skal være utenfor. Det er også viktig at alle på gruppa skal få lov til å si noe, og det skal bli respektert. Å være fleksibel og hjelpsom er også viktige verdier å ha med seg.

DRAMA

1. Med drama tenker jeg på...

Når jeg hører ordet drama tenker jeg på skuespill og teater. Av en eller annen grunn tenker jeg også på Romeo og Juliet når jeg hører ordet drama. Drama minner meg om masse skuespillere som opptrer og jobber sammen for å få til et stykke. Drama vil også si mye latter, glede, sorg, spenning osv..

2. Min erfaring med å stå foran andre og framføre noe eller spille rollespill osv. er...

Min erfaring er ikke så veldig mye å skryte av.. Har egentlig aldri likt å stå foran masse mennesker å opptre med skuespill. Jeg har danset i alle år og det er greit. Jeg har vært med på noen få opptredner, men da snakker vi i 7. og 9. klasse. Ellers når jeg danset opptrådte jeg mye foran mennesker, men jeg synes å danse er mye lettere enn å være skuespiller og måtte snakke foran masse folk.

3. Min erfaring med dramaarbeid er...

Min erfaring med dramaarbeid er veldig liten. Har ikke vært med på så mye dramaarbeid egentlig. Bare noen småskuespill/avsluttninger på barneskolen.

4. Jeg liker/liker ikke drama fordi...

Både og vil jeg si. Er ikke den største fanen av drama, men heller ikke den minste. Synes det kan være gøy til tider, hvis det har noe med det jeg liker å drive med. Jeg synes det er morsomt å se på drama, f.eks revyer. Det er kjempegøy!

tirsdag 26. februar 2008

Heisann ;D


Hei :D

Jeg er en super glad jente 18 år som elsker fotball og festing og gutter da seph! <3<3<3<3<3<3<3

Chillern på Sandvika vgs med barn og ungdom :) det er vel koooooz <3