onsdag 27. februar 2008

Kommunikasjon og Samhandling

1. Hvilke sosiale ferdigheter har personer med god sosial kompetanse?

De personene med god sosial kompetanse får disse sosiale ferdighetene:
- Emptai og rolletaking:
Empati vil si at du har evnen til å sette deg inn i andres situasjon og hvordan de har det. Rolletaking vil si at du er flink til å foreslå roller til leken. Men du skal ofte være flink til å åpne opp slik at andre også kan komme med idèer og forslag.
- Prososial atferd:
Prososial atferd handler om å gjøre noe godt for andre. At du er flink til å gi andre ros når de har gjort noe bra, og ikke la noen være utenfor i leker, at man er flink til å inkludere alle. Folk med prososial atferd viser veldig tydelig at den er glad i andre rundt seg.
Samarbeid:
Samarbeidsferdigheter vil si at man skal kunne dele og hjelpe andre. Å samarbeide vil også si at man skal kunne være positiv til nye aktiviteter, uten å protestere for mye. En god samarbeidspartner er flink er flink til å samarbeide med alle slags mennesker, holde det den lover osv..
Selvkontroll:
Selvkontroll vil si evnen vår til å ta hensyn til andre. At vi har selvkontroll betyr også at vi klarer å vente på tur og er flinke til å takle konflikter.
Selvhevdelse:
Selvhevdelse vil si at vi skal klare å si NEI hvis det er noe vi ikke vil, takle gruppepress.
Det vil også bety at du tør å delta i leker og tør å spørre om lov til og være med.
Ansvarlighet:
Det er viktig å gi barn ansvarlighet, f.eks ved rollerspill, da kan du gi en av barna oppgave om å fordele roller til de andre. Ansvarlighet betyr også evnen til å vise respekt for egne og andres eiendeler.
Lek, glede og humor:
Lek er viktig for alle barn. De sies at vi ikke klarer oss uten lek. Gjennom lek lærer barnet evnen til åpenhet for andres forslag, innspill og idèer. Barnet lærer også å være fleksibel og det styrker fantasien dens.

2. Fortell om et gruppearbeid du har deltatt i som fungerte godt. Beskriv hvorfor denne gruppen fungerte godt?

Jeg skal fortelle om POD prosjektet vi hadde. Gruppen fungerte veldig bra sammen, vi hadde det kjempe gøy selv om vi fokuserte mye på oppgaven også. Alle ble fort enige om hva vi skulle ha om, og det var ingen negative reaksjoner. Alle støttet hverandre, vi hjalp hverandre hele tiden hvis noen sto fast. Jeg tror det også har mye å si at vi kjenner hvernadre såpass godt fra før av. Vi respekterte hverandres innslag og kommenterte og utfylte hverandre bra :)
Filmingen var morsom, alle filmet alle, det var ingen som var utenfor der heller. Vi var flinke til å gi hverandre ros og en klapp på skulderen. Det var mye latter med!

3. Hvilke verdier og normer er det viktig at en arbeidsgruppe har?

Det er viktig at en arbeidsgruppe har bra samarbeidsvilje. De må ha respekt å kunne stole på hverandre. Dette er viktig for at alle skal bli inkludert, ingen skal være utenfor. Det er også viktig at alle på gruppa skal få lov til å si noe, og det skal bli respektert. Å være fleksibel og hjelpsom er også viktige verdier å ha med seg.

Ingen kommentarer: