onsdag 9. april 2008

Nye familiekonsetellasjoner krever nytenkning

Vi hører ofte at samfunnet er i stadig endring:

1. Hva betyr det?
Samfunnet endrer seg hele tiden. Før var storfamilien vedig vanlig. Her bodde det ofte tre generasjoner, og de bodde som oftest rundt et produksjonsfelleskap. Men det var da industrialiseringen på 1800-tallet tok overhånd at kjernefamilien ble mer og mer vanlig. En kjernefamilie består av en mor og far og som regel 2 barn.
I dag har vi også masse ny teknologi som hjelper oss overalt. Fly, tog, buss, internett osv.. Mye av dette hadde vi ikke før i tiden.

2. Lag en liste over ting som har endret seg siden du var liten.
- Internett
- Mobiltelefoner var ikke så veldig vanlig før, men i dag har stort sett ALLE husstander mobiltelefoner.
- Transporten har endret seg masse. Nå går det fly hele tiden, og tog i massevis. Før var det veldig vanlig med trikk og t-bane.
- Moten har også forandret seg veldig masse. Nå er det veldig mange fler butikker enn det var før i tiden, og alle har forskjellige stiler.

Ingen kommentarer: